LUJA JA LÄMMIN

Luja ja Lämmin on vuodesta 2015 asti toiminut hyvinvointialan yritys, jonka toimialaan on kuulunut sekä nuorten että aikuisten psykoterapia. Uusina palveluina tarjoan opettajiksi opiskelevien koulutusta ja työpajatoimintaa työyhteisöjen hyvinvoinnin tukemiseksi.
Uusien opettajien koulutus tapahtuu työhön perehdytyksen ja työssä jaksamisen näkökulmasta. Toimintani viitekehys löytyy positiivisen psykologian ja pedagogiikan lisäksi ratkaisukeskeisyydestä ja kognitiivisesta psykoterapiasta. 
Nimi Luja ja Lämmin kuvaa omaa lähestymistapaani niin opettajana ja psykoterapeuttina kuin kouluttajanakin. 

LUJA siksi, että aito huolenpito merkitsee herpaantumatonta otetta ja vaatii toisinaan paljon työtä. Luja ote merkitsee minulle sitä, ettei kukaan jää yksin.

LÄMMIN siksi, että kyse on aidosta välittämisestä, läsnäolosta ja rinnallakulkemisesta. Niin lapsi kuin aikuinenkin ansaitsee kokemuksen siitä, että häntä ja hänen työtään arvostetaan.

Nina Kosonen
KM, psykoterapeutti, reteaming-kouluttaja
050 5916517 ninakosonen175@gmail.com
Y-tunnus 2524766-7

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

https://wordpress.com/block-editor/page/lujajalammin.wordpress.com/278