Opettajille ja opettajiksi aikoville

Taustaa

Olen itse toiminut luokanopettajana lähes 25 vuotta. Viimeisen viiden vuoden ajan olen katsellut opettajan työtä myös psykoterapeutin näkökulmasta. Työssä jaksamisen pulmat ovat valitettavan yleisiä. Uusia opettajia kuormittavat usein myös perehdytykseen liittyvät pulmat. Toisinaan uudessä työyhteisössä perehdytys on riittävän perusteellista, toisinaan ei.  Tämän ongelman poistamiseksi osa perehdytykseen liittyvistä asioista olisi hyvä käydä läpi jo opiskeluvaiheessa.

Sisältö

On paljon asioita, joita uuden opettajan oletetaan tietävän. Vuorovaikutus- ja ryhmänhallintataidot esimerkiksi. Mitä tehdä, kun yksittäinen kullanmuru häiriköi koko ryhmää? Entäpä huoltajien kanssa käytävät palaverit? Mitä olisi hyvä huomioida? Tai kolmiportainen tuki ja pedagogiset asiakirjat? Hyvinvointitaidot? Miten huomioida oma työssä jaksaminen? Uuden hyvän lisän tuo positiivinen pedagogiikka, joka parhaimmillaan luo turvallisen ja inspiroivan oppimisympäristön niin lapsille kuin aikuisillekin. 

Toteutus

Tarjoan sekä luento- että työpajatyyppistä ohjausta sekä opettajille että opettajiksi opiskeleville nuorille. Pitkän opettajakokemukseni valossa tuon asioita esiin käytännön esimerkkien ja hyväksi havaitsemieni toimintamallien kautta. Koulutuksen laajuus ja tarkempi sisältä muokataan vastaamaan kohderyhmän tarpeita. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!

täytekuva