Työyhteisöille

Taustaa

Vieläkin toisinaan törmään ihmiseen, jonka mielestä empatia on ”sellaista höttöä”. Itse ajattelen, että empatia on kaiken vuorovaikutuksen ydin. Siksi pidänkin hyvänä sitä, että tällä hetkellä empatialla näyttäisi olevan nostetta. Empatia ja sen vaikutus niin työyhteisössä kuin digitaalisessa maailmassakin puhuttelee ehkä eri tavalla kuin aiemmin.

Uskon siihen, että meillä on sisään rakennettu kyky ymmärtää ja auttaa toisia. Tästä huolimatta liian monessa työyhteisössä voidaan huonosti. Kiire, kilpailu ja turha hierarkisuus luovat esteen aidolle vuorovaikutukselle. Me kaikki tarvitsemme kokemuksen siitä, että tulemme hyväksytyksi ja työtämme arvostetaan.

Tästä on syntynyt ajatus tarjota sekä luento- että työpajatyyppistä ohjausta työyhteisöille. Ohjauksen laajuus ja tarkemmat sisällöt muokataan tarpeita vastaaviksi.

Hyvinvoinnin avaimet

Työntekijöiden hyvinvointi vaikuttaa yrityksen menestykseen, tästä voimme varmasti kaikki olla samaa mieltä. Siksi on olennaista avata, mitä hyvinvointitaidoilla tarkoitetaan ja miten ne näkyvät omassa arjessa. Hyvinvoivat työntekijät muodostavat hyvinvoivan työyhteisön.

Hyvinvointitaitojen lisäksi empatian käsitteen avaaminen tuo mielenkiintoisen lisän keskustelulle. Mitä empatia itseasiassa on ja miten se näkyy teidän työyhteisössänne?

Hyvänä esimerkkinä voisi toimia vaikkapa monille tuttu arkinen kokoustilanne. Tiedämme, että asioista on helpompi sopia rakentavan keskustelun, kuuntelemisen ja kunnioittamisen kautta. Silti keskustelu muuttuu herkästi kilpailuksi. Kuka saa sanoa viimeisen sanan. Henkilökemioitten toimimattomuus tuodaan tilanteisiin. Joku kokee tulevansa jyrätyksi eikä halua sanoa mitään. Toinen purkaa pahaa mieltään jälkikäteen työkaverille. Seuraa yleistä negatiivisuutta, epäluottamusta, salamyhkäisyyttä ja lopulta työpahoinvointia.

Mikä avuksi?

Keinoja hyvinvoinnin lisäämiseen kyllä on, mutta usein ulkopuolinen tuki on tarpeen. Hyvistä ja yksinkertaisista keinoista mainittakoon yhteisöllisyyden korostaminen huomioimalla se, mikä yhteistyössä toimii. Hyvän huomioiminen antaa otolliset olosuhteet kehitykselle. Myös ongelmien muuttaminen tavoitteiksi on aina hyödyllistä. Yhdessä on myös syytä sopia keinoista, joilla asetetut tavoitteet saavutetaan.

Avoin keskustelu vaatii käytännön harjoittelua. Joskus on välttämätöntä edetä pienin askelin ja pienissä ryhmissä. Käytännössä ratkaisuja ei aina löydy omin voimin. Tulehtuneessa työyhteisössä suuntaa on joskus mahdotonta kääntää kerralla ilman ulkopuolista apua. Kun suunta sitten saadaan käännettyä, yhdessä ja samaan suuntaan katsoen, työyhteisössä voidaan varmasti paremmin.

Kuten jo edellä mainittu, luento- tai työpajatyyppisen ohjauksen tarkempi sisältö ja laajuus muokataan vastaamaan juuri teidän yhteisönne tarpeita.

selective focus photography of hand